اگر تأمین کننده نتواند محصولات شما را به موقع ارسال کند یا کیفیت محصول مطابق با استانداردهای تعیین شده در قرارداد شما نباشد، Tcamco مبلغ تحت پوشش پرداخت شما را بازپرداخت می کند.

تماس با ما

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message